Μέλη

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίκτυο για τα μέλη μας (μουσικούς-επιχειρήσεις) που θα μπορούν εύκολα να βρίσκονται μεταξύ τους!